0917 212 969 (Mr.Thắng)   vietseo @vietseo.com 
Trang chủKEYWORD_1Tiến hành chạy thử nghiệm và bàn giao sản phẩm

Sau khi đã chỉnh sửa các yêu cầu cho phù hợp với phong cách của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành chạy thử website. Nếu khách hàng đồng ý, kỹ thuật của chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao. Kết thúc quy trình